Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
Dorota Bielas Sylwester Bielas

Psychoterapia indywidualna

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII powstał w 2010 roku z myślą o stworzeniu miejsca, w którym będzie można prowadzić w bezpiecznych warunkach profesjonalne konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz grupową, jak również zajęcia psychoedukacyjne w formie warsztatowej odpowiadające na potrzeby osób poszukujących pomocy i zainteresowanych własnym rozwojem.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i podjęcia działań, które prowadzą do lepszego radzenia sobie z problemami, podniesienia jakości swojego życia, rozumienia siebie, poszukania bardziej satysfakcjonujących, konstruktywnych i indywidualnych dróg życiowych.

Nasza oferta:

 • Konsultacje psychologiczne w różnorodnych problemach i sytuacjach życiowych;
 • Psychoterapia indywidualna;
 • Zajęcia psychoedukacje grupowe dla różnych grup odbiorców;
 • Warsztat umiejętności wychowawczych;
 • Psychoterapia grupowa;
 • Szkolenia dla organizacji i placówek;
 • Porady wychowawcze.

Oboje jesteśmy psychologami z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, jak również uczestniczyliśmy w czteroletnich szkoleniach psychoterapeutycznych w renomowanych ośrodkach atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Naszą pracę poddajemy oglądowi certyfikowanych superwizorów Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

W swojej pracy kierujemy się wartościami i zasadami zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym przestrzegamy zasad tajemnicy zawodowej.

Psychoterapia indywidualna może być ofertą dla osób:

 • mających niestabilne lub niesatysfakcjonujące związki partnerskie,
 • z problemami w relacjach z innymi ludźmi,
 • długotrwale odczuwających silny lęk, smutek, przygnębienie,
 • mających problemy z podejmowaniem decyzji,
 • z niskim poczuciem wartości,
 • z problemami natury psychogennej (bóle głowy, wymioty, drętwienia itp.),
 • które nie kontrolują własnych zachowań i reakcji emocjonalnych,
 • chcących lepiej zrozumieć własne zachowania, emocje,
 • doświadczających kryzysu wywołanego nagłą zmianą sytuacji życiowej (utrata bliskiej osoby, wypadek, choroba, awans zawodowy)

Zapraszamy do naszego gabinetu

Kontakt

Dorota i Sylwester Bielas

Adres gabinetu

06-400 Ciechanów
ul. Witosa 15/102

najnowsze artykuły:

Inne publikacje: