Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
Dorota Bielas Sylwester Bielas

Psychoterapia indywidualna
W naszym gabinecie obecnie prowadzimy grupy warsztatowe:

WARSZTATY DLA RODZICÓW
WEDŁUG PROGRAMU „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIA ROZWIJAJĄCE UMIEJETNOŚCI WYCHOWAWCZE.
ZAJĘCIA POGŁĘBIAJĄ SWIADOMOŚĆ SWOICH MOCNYCH I SŁABYCH STRON JAKO RODZICA, DOSKONALĄ UMIEJĘTNOŚCI WAŻNE DLA BUDOWANIA RELACJI Z DZIECKIEM, A TAKŻE POZWLAJĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z METODAMI KOMUNIKOWANIA OCZEKIWAŃ I STAWIANIA WYMAGAŃ DZIECKU.

Wychowywanie dziecka jest wyzwaniem. Aby mu sprostać sięgamy po różnorodne znane nam sposoby postępowania. Czasami one się sprawdzają, a czasem się w nich gubimy.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w małej grupie rodziców. Uczestnicy zajęć angażują się w zdobywanie wiedzy i  umiejętności poprzez dyskusję, ćwiczenia, odgrywanie ról rodziców i dzieci, odwoływanie się do własnych doświadczeniach.

Spotkania pozwalają na wspólną refleksję i ćwiczenie różnych metod komunikowania i budowania relacji z dzieckiem.

Ich motto brzmi: „Wychowywać, to kochać i wymagać”.

Zajęcia będą prowadzone przez psychologów, psychoterapeutów z doświadczeniem rodzicielskim - Dorotę i Sylwestra Bielas.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

  • rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz potrzeb dziecka, odzwierciedlanie czyli jak rozumieć stany dziecka i pomagać mu radzić sobie z uczuciami;
  • granice w relacjach i wychowaniu;
  • metody zachęcające dziecko do współpracy;
  • konsekwencje i metody zachęcające do samodyscypliny, różnica między karą a konsekwencją;
  • zachęcanie dzieci do samodzielności;
  • wpisywanie dzieci w „role” i uwalnianie od grania narzuconych  ról;
  • pomocna pochwala i zachęta.

Forma, czas zajęć, koszty

Zajęcia realizujemy w małej grupie składającej się z 6 do 12 osób, w formie 9 cotygodniowych spotkań trwających po 2 i pół godziny. Będą one miały charakter warsztatów grupowych zawierających część edukacyjną i ćwiczeniową. Ich istotnym elementem jest poddawanie refleksji w toku dyskusji grupowej nabytych doświadczeń. Całość spotkań dopełniają zadania, które uczestnicy będą wykonywać w domu ;)

Opłata za zajęcia wynosi 490 zł. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie całej opłaty w uzgodnionym terminie przed rozpoczęciem zajęć.

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty:
PKO BP o/Ciechanów 56 1020 1592 0000 2302 0184 4927 z dopiskiem „Szkoła dla rodziców”.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel.: 600 212 405

Zapraszamy!  Liczba miejsc ograniczona!

Przed przyjęciem na zajęcia konieczny jest udział w bezpłatnej około  30 - minutowej konsultacji.

Kontakt

Dorota i Sylwester Bielas

Adres gabinetu

06-400 Ciechanów
ul. Witosa 15/102

najnowsze artykuły:

Inne publikacje: