Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
Dorota Bielas Sylwester Bielas

Psychoterapia indywidualna

Oferta

Oferta dla klientów indywidualnych:

Konsultacja - to wstępne spotkanie osoby zgłaszającej się po pomoc z psychoterapeutą. Spotkanie ma formę rozmowy, której celem jest zorientowanie się w naturze problemów zgłaszającego się oraz zaproponowanie odpowiedniej dla danej osoby formy pomocy.

Podczas konsultacji klient opisuje swój problem, poruszane są również tematy dotyczące jego aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej, znaczenia problemu.

Konsultacja jest również szansę na zapoznanie się ze specyfiką sytuacji terapeutycznej oraz daje wyobrażenie klientowi o tym, jak może wyglądać dalsza praca, w przypadku propozycji podjęcia psychoterapii. W wyniku konsultacji osobie zgłaszającej się może zostać zaproponowana także inna forma pomocy.

Konsultacja trwa 50 minut. Zwykle proponujemy od 1 do 3 konsultacji.

Psychoterapia indywidualna – to forma bezpośredniej rozmowy osoby zgłaszającej się po pomoc z psychoterapeutą. Spotkania stają się okazją do zatrzymania i zastanowienia nad tymi aspektami funkcjonowania, które budzą nasze niezrozumienie i są przyczyną różnorodnych problemów, w kontakcie z samym sobą i z innymi ludźmi.

Terapia jest intensywnym doświadczeniem, gdyż wiąże się z ukierunkowaniem uwagi na własne uczucia, myśli, potrzeby i zachowania, co w efekcie prowadzi do poznania i zrozumienia siebie samego w stopniu głębszym, niż dotychczasowy. Proces ten pomaga więc uświadamiać sobie wzorce własnego funkcjonowania, dzięki czemu staje się bazą do ich zmiany.

Psychoterapia indywidualna może przyjąć formę krótkoterminową (od kilku do dwudziestu spotkań) lub długoterminową (bez określenia terminu końca). Sesje indywidualne odbywają się z częstotliwością 1-2 tygodniowo i trwają 50 minut.

Porada wychowawcza - jest skoncentrowana na zrozumieniu przyczyn problemów wychowawczych z dzieckiem, nastolatkiem oraz wskazaniu ewentualnych kierunków dalszego postępowania wychowawczego.

Oferta zajęć i szkoleń grupowych:

Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności psychologiczne dla młodzieży i dorosłych:

  • Warsztat umiejętności wychowawczych - prowadzenie Dorota Bielas, Sylwester Bielas
  • Psychoterapia grupowa - prowadzenie Sylwester Bielas, Dorota Bielas

Kontakt

Dorota i Sylwester Bielas

Adres gabinetu

06-400 Ciechanów
ul. Witosa 15/102

najnowsze artykuły:

Inne publikacje: